Onze kwaliteit

Bij Fysiotherapie Teding van Berkhout streven wij ernaar om onze patiënten en cliënten de best mogelijke zorg te bieden. Om dit te garanderen houden wij de kwaliteit van onze dienstverlening op diverse manieren scherp in de gaten. Dataverzameling en datamonitoring vormen daarom een vast onderdeel binnen onze dagelijkse werkzaamheden. Met een interne focus van continue willen “leren en verbeteren”, ontstaat een evaluatief systeem gericht op doelmatigheid en transparantie.

De start voor dit proces begint bij uw intake, het eerste contactmoment bij ons in de praktijk. Middels een vraaggesprek gaan wij samen met u opzoek naar uw gezondheidsprobleem en hulpvraag. Dit vraaggesprek wordt voorafgegaan, of aangevuld met vragenlijsten en metingen. Samen met u bespreken wij uw doelen en wensen welke de basis vormen van uw behandelplan. Gedurende de behandeling en aan het einde van uw behandeling worden het verloop van uw gezondheidsprobleem, doelen en wensen normaals geëvalueerd. Aan het einde van elke behandelserie ontvangt uw van ons automatisch via email een digitale tevredenheid enquête, van Qualiview.

Met al deze gegevens (data) krijgen wij een duidelijk inzicht in de resultaten van onze behandelingen en ervaringen van onze patiënten, en kunnen wij gericht aansturen op mogelijke verbeteringen. Met deze visie op het willen leveren van de best mogelijke zorg en continue willen leren en verbeteren, sluiten wij aan op het gedachtengoed van grote landelijke kwaliteitsnetwerken. Wij zijn dan ook trots lid van het Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Fysiotopics en het Chronisch ZorgNet.