In opdracht van gemeente Haarlem voert Dura Vermeer groot onderhoud uit aan de Teding van Berkhoutstraat. We vervangen de riolering en de wegverharding. De werkzaamheden zijn maandag 15 januari 2018 gestart. De Teding van Berkhoutstraat gaat in 4 fases helemaal ‘open’. Een nieuwe fase start pas als de vorige fase volledig is afgerond.

Tijdens de werkzaamheden kan het doorgaande verkeer niet door de Teding van Berkhoutstraat rijden. Het bestemmingsverkeer moet via de zijwegen om het afgesloten deel heen.

In elke fase is altijd een trottoir aan één kant van de straat beschikbaar voor voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand.

Parkeren

Alle ondernemers blijven in principe bereikbaar. Omdat niet de hele straat altijd met de auto bereikbaar is, kan het zijn dat je ergens anders moet parkeren en een stukje moet lopen.

De parkeerplaatsen die binnen het bouwterrein liggen, komen te vervallen. Dura Vermeer zorgt voor alternatieve parkeerplaatsen nabij de werkzaamheden. Dit geldt ook voor invalide parkeerplaatsen.

Planning

 • Fase 1 : 15 januari t/m 13 februari 2018
  Van Zeggelenplein t/m kruising Vosmaerstraat. Noordelijk deel Vosmaerstraat is in deze fase tijdelijk in beide richtingen te gebruiken.
 • Fase 2 : 14 februari t/m 3 april 2018
  Vosmaerstraat tot aan kruising Nicolaas Beetsstraat-Adriaan Loosjesstraat. De Jan Frederik Helmersstraat is in deze fase tijdelijk in beide richtingen te gebruiken.
 • Fase 3 : 4 april t/m 16 mei 2018
  Kruising Nicolaas Beetsstraat- Adriaan Loosjesstraat tot net voor de Nagtzaamstraat. De Nicolaas Beetsstraat is in deze fase tijdelijk in beide richtingen te gebruiken.
 • Fase 4A : 17 mei t/m 21 juni 2018
  Net voor de Nagtzaamstraat tot aan de Amsterdamsevaart. Alleen het verkeer vanaf de ventweg Amsterdamsevaart kan de Amsterdamsevaart oprijden.
 • Fase 4B : 22 juni t/m 29 juni 2018
  Ventweg van de Amsterdamsevaart gestremd voor het verkeer.

Op het onderstaande kaartje is de situatie van Fase 1 weergegeven.