Samenwerkingen voor kwaliteit fysiotherapie

Kwaliteit is bij Fysiotherapie Teding van Berkhout meer dan alleen een woord of een streven. Onze praktijk realiseert zelfstandig en in samenwerking met anderen meetbare verbeteringen in het niveau van onze fysiotherapeutische zorg. De behaalde resultaten brengen wij uiteraard graag concreet onder woorden.

Samenwerking met FysioTopics

Kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing zijn de belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van duurzame, hoogstaande zorg in Nederland. Deze doelstelling vorm het hart van de missie en visie van FysioTopics, een vereniging van de kwalitatief meest hoogstaande fysiotherapiepraktijken.

Fysiotherapie Teding van Berkhout ondersteunt deze doelstelling uiteraard van harte. Daarom hebben wij ons als lid aangesloten bij FysioTopics om kennis te delen en concrete verbeteringen aan producten en diensten te realiseren. Onze uitstekende resultaten op gebied van klanttevredenheid en kwaliteitsmanagement stellen ons in staat om een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de fysiotherapeutische zorg.

Samenwerking met SEHO

SEHO (Stichting Eerstelijnszorg Haarlem-Oost) is een multidisciplinair samenwerkingsverband van artsen en zorgverleners in Haarlem. Binnen deze samenwerking wordt vanuit diverse zorgdisciplines en expertisegebieden actief gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het lokale zorgaanbod. Fysiotherapie Teding van Berkhout streeft ernaar om iedere patiënt de best mogelijke zorg te bieden en heeft zich aangesloten bij SEHO om innovatie en ontwikkeling op gebied van zorgkwaliteit te ondersteunen.

Samenwerking met Olympisch Netwerk Noord-Holland

Om te zorgen dat talenten en topsporters in Nederland het optimale uit hun sportcarrière kunnen halen, heeft NOC*NSF zeven Regionale Topsport Organisaties (RTO) opgericht, verenigd in het Olympisch Netwerk NL.

RTO Noord-West is een samenwerking tussen het Olympisch Netwerk Noord-Holland, Topsport Amsterdam en Topsport Flevoland. Het RTO Noord West werkt samen met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (het CTO) te Amsterdam.

Samenwerking met Onconet

Onconet streeft ernaar dat patiënten in heel Nederland een deskundige fysiotherapeut in de eigen woonomgeving kunnen vinden voor begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rondom de medische behandeling voor kanker. Naast bevordering van fitheid door Onconet-therapeuten kunnen andere problemen spelen die vragen om een alternatieve aanpak. Fysiotherapeuten die geregistreerd staan bij Onconet zijn deskundig en voor blijvende registratie op de zorgzoeker scholen zij zich jaarlijks bij.

Samenwerking met SchouderNetwerk Kennemerland

Schoudernetwerk Kennemerland (SNK) is een initiatief van fysiotherapiepraktijken in de regio Kennemerland.

Het SNK is een samenwerkingsverband van 23, in schouderklachten gespecialiseerde, fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het onderzoeken en behandelen van schouderklachten. Het SNK heeft als doel om de fysiotherapeutische zorg omtrent de patiënt met schouderklachten op een kwalitatief hoog niveau te brengen en te houden.

Alle aangesloten fysiotherapeuten hebben in het eerste jaar een driedaagse schoudercursus gevolgd.

Samenwerking met ClaudicatioNetwerk

ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Regionaal ontstaan subnetwerken die worden gefaciliteerd met relevante kennis en scholingen. ClaudicatioNet richt zich in de startfase op professionalisering van betrokken claudicatiotherapeuten en transparantie in hun specialisatietraject. Op deze pagina leest u meer over hoe u lid wordt en blijft.

Meer info: ClaudicatioNet

Samenwerkingen voor wetenschappelijk onderzoek

Fysiotherapie Teding van Berkhout participeert regelmatig in wetenschappelijk onderzoek. Voorbeeld hiervan zijn De NekStudie, SchouderStudie en de RodeoStudie. 

Patiënten worden vooraf op de hoogte gesteld wanneer zij mee kunnen doen in de wetenschappelijke trajecten. Voor meer informatie mbt het participeren aan wetenschappelijk onderzoek kunt u contact op nemen met uw behandelend fysiotherapeut.