DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

Sinds 1 januari 2006 bestaat de mogelijkheid om zonder verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist zelfstandig een fysiotherapeut te consulteren. Deze directe consultatie staat bekend als DTF, of Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Als patiënt of cliënt kunt u uiteraard voor DTF bij Fysiotherapie Teding van Berkhout terecht. Wanneer u voor DTF kiest is het echter wel belangrijk dat u op de hoogte bent van onze werkwijze. Ons team heeft de voornaamste punten daarom voor u opgesteld.

Meer weten over DTF?

Heeft u specifieke vragen over onze werkwijze bij DTF consulten, of wilt u direct een afspraak maken voor een screening? Het team van Fysiotherapie Teding van Berkhout staat altijd klaar om u te helpen. Overleg uw vragen direct per telefoon, of neem via de website contact op met onze praktijk.

DTF bij Fysiotherapie Teding van Berkhout

Komt u voor een DTF consult in onze praktijk? Houd dan rekening met het volgende:

 • De eerste afspraak zal uit een screening bestaan.
 • Deze eerste screening is uitsluitend een intakegesprek, waarbij uw klacht en gezondheidssituatie in kaart gebracht wordt. Hierna bepaalt de specialist of fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling in uw geval wenselijk is.
 • Tijdens de eerste DTF screening vindt géén lichamelijk onderzoek plaats.
 • Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten.
 • Aan de DTF screening zijn kosten verbonden.
 • De kosten van de DTF screening worden door uw aanvullende verzekering betaald. Indien u geen (of onvoldoende) aanvullende verzekering heeft, dan zult u de kosten van de screening (€16,-) na ontvangst van de factuur zelf op onze bankrekening over moeten maken.
 • De DTF screening telt voor uw verzekeraar als behandeling en wordt als zodanig in mindering gebracht op het totaal aantal te vergoeden fysiotherapeutische behandelingen.
 • Indien u hiervoor toestemming verleent zal uw huisarts door onze praktijk op de hoogte gebracht worden van de uitslag van de DTF screening.
 • In het geval dat de DTF screening uitwijst dat fysiotherapie in uw geval een adequate behandelvorm is, dan zal een afspraak voor onderzoek/behandeling gemaakt worden.
 • Het is mogelijk dat dit vervolgonderzoek direct aansluitend aan de DTF screening plaats kan vinden.
 • Het DTF vervolgonderzoek omvat, naast een lichamelijk onderzoek en het uitvoeren van functietesten, ook het opstellen van een behandelplan.
 • De betrokken screener bepaalt in overleg met het fysiotherapeutisch team wie uw onderzoek en eventuele verdere behandeling zal uitvoeren. Hierbij wordt gekozen voor de behandelaar die op de kortst mogelijke termijn de best mogelijke gespecialiseerde behandeling van uw klacht op zich kan nemen.
 • U mag voorafgaand aan het DTF vervolgonderzoek uiteraard altijd een voorkeur voor een specifieke behandelaar aangeven.